There are currently 2793 movies on our website.

Prediksi Bola Juventus Vs Fiorentina 30 April 2015

0
( High Quality )

 Prediksi Bola Juventus Vs Fiorentina 30 April 2015

prediksi-bola-juventus-vs-fiorentina-30-april-2015

Prediksi Bola – Prēdìksì Jìtu Juvēntus Vs Fìorēntìna 30 Aprìl 2015, Prēdìksì Skor Bola Juvēntus Vs Fìorēntìna 30 Aprìl 2015, Prēdìksì Juvēntus Vs Fìorēntìna 30 Aprìl 2015, dan kalì ìnì Boabēt.com sēlaku Agēn Judì Onlìnē mēngajak anda bērmaìn pada kompētisi kalì ìnì.

Boabēt.com kēmbalì lagì akan bērbagì ìnfo sēkitar laga Juvēntus Vs Fìorēntìna, bērbaurlah Boabēt.com sēbagaì solusì transaksì bērmaìn onlìnē yang aman dan nyaman pēlayanan dan support 247.

Pēkan ìnì akan hadìr laga darì ajang Lìga Spanyol yang akan mēmpērtēmukan Juvēntus Vs Fìorēntìna yang rancangannya akan dìgēlar pada harì Kamìs, 30 Aprìl 2015, Pukul 01~45 WìB bērlangsungkan dì Juvēntus Stadìum, Torìno akan dìsìarkan olēh Kompas TV.

Prediksi Bola Juventus Vs Fiorentina 30 April 2015

Juvēntus yang dìlatìh olēh Massìmìlìano Allēgrì dìlaga tērakhìr mēngalamì kēkalahan 2-1 waktu mēkontra tuan rumah Torìno dalam laga Lìga ìtalìa. Dìlaga yg tērlēbih dahulu Juvēntus cuma mēraìh hasìl ìmbang 0-0 waktu mēkontra tuan rumah Monaco dalam laga Lìga Champìons. Juvēntus waktu ìnì mēndudukì pērìngkat kē 1 klasmēn tatkala mēnghimpun nìlaì 73 poìnt. Jìka dìlìhat 6 laga tērakhìr darì Juvēntus, dìmana Juvēntus bērhasìl mēraìh kēbērhasilan mēnang sēbanyak 3 kalì, bērmaìn hasìl ìmbang sēbanyak 1 kalì dan mēngalamì kēkalahan sēbanyak 2 kalì.

Fìorēntìna yang dì latìh olēh Vìcēnzo Montēlla dìlaga tērakhìr mēngalamì kēkalahan 1-3 waktu mēkontra tamunya Caglìarì dalam laga Lìga ìtalìa. Dìlaga yg tērlēbih dahulu Fìorēntìna bērhasìl mēraìh kēbērhasilan mēnang 2-0 waktu mēkontra tamunya Dìnamo Kyìv dalam laga Lìga ēropa. Fìorēntìna waktu ìnì mēndudukì pērìngkat kē 6 klasmēn tatkala mēnghimpun nìlaì 49 poìnt. Jìka dìlìhat 6 laga tērakhìr darì Fìorēntìna, dìmana Fìorēntìna bērhasìl mēraìh kēbērhasilan mēnang sēbanyak 1 kalì, bērmaìn hasìl ìmbang sēbanyak 1 kalì dan mēngalamì kēkalahan sēbanyak 4 kalì.

Prēdìksì Bola | Untuk mēngētahuì Pēta kēmampuan masìng-masìng kē-2 tìm, bērìkut ìnì kamì tēlah bikinkan rangkuman bērwujud Statìstìk laga yang sēlēngkapnya dapat dìlìhat dìbawah ìnì ~

Prediksi Bola Juventus Vs Fiorentina 30 April 2015

Hēad To Hēad Juvēntus Vs Fìorēntìna ~ 08 Apr 2015 Fìorēntìna 0 – 3 Juvēntus (ìTA Cup) 06 Mar 2015 Juvēntus 1 – 2 Fìorēntìna (ìTA Cup) 06 Dēs 2014 Fìorēntìna 0 – 0 Juvēntus (ìTA D1) 21 Mar 2014 Fìorēntìna 0 – 1 Juvēntus (UēFA ēL) 14 Mar 2014 Juvēntus 1 – 1 Fìorēntìna (UēFA ēL)

5 laga Tērakhìr Juvēntus ~ 26 Apr 2015 Torìno 2 – 1 Juvēntus (ìTA D1) 23 Apr 2015 Monaco 0 – 0 Juvēntus (UēFA CL) 19 Apr 2015 Juvēntus 2 – 0 Lazìo (ìTA D1) 15 Apr 2015 Juvēntus 1 – 0 Monaco (UēFA CL) 11 Apr 2015 Parma 1 – 0 Juvēntus (ìTA D1)

5 laga Tērakhìr Fìorēntìna ~ 26 Apr 2015 Fìorēntìna 1 – 3 Caglìarì (ìTA D1) 24 Apr 2015 Fìorēntìna 2 – 0 Dynamo Kyìv (UēFA ēL) 21 Apr 2015 Fìorēntìna 0 – 1 Hēllas Vērona (ìTA D1) 17 Apr 2015 Dynamo Kyìv 1 – 1 Fìorēntìna (UēFA ēL) 12 Apr 2015 Napolì 3 – 0 Fìorēntìna (ìTA D1)

Prēdìksì Pēmaìn kē-2 TìM ~ Juvēntus (4-4-2) ~ Gìanluìgì Buffon, Gìorgìo Chìēllìnì, Angēlo Ogbonna, Lēonardo Bonuccì, Paul Pogba, Patrìcē ēvra, Arturo Vìdal, Robērto Pērēyra, Andrēa Pìrlo, Fērnando Torēs, Kìngslēy Coman. Fìorēntìna (4-3-3) ~ Murara Nēto, Marcos Alonso, Josē Marìa Basanta, Gonzalo, Davìd Pìzarro, Joaquìn Sanchēz, Juan Cuadrado, Stēfan Savìc, Valēro ìglēsìas, Matìas Fērnandēz, Marìo Gomēz.

*prosēntasi kēbērhasilan mēnang* Juvēntus ~ 66% Draw ~ 15% Fìorēntìna~ 19%

*Prēdìksì ìndoprēdìksìbola.com* Juvēntus 1 – 0 Fìorēntìna

Daftar Gratis Bos, Dapat Bonus Juga Lo...

Description 3 years
Prediksi Bola Juventus Vs Fiorentina 30 April 2015

 Prediksi Bola Juventus Vs Fiorentina 30 April 2015 Prediksi Bola – Prēdìksì Jìtu Juvēntus Vs Fìorēntìna 30 Aprìl 2015, Prēdìksì Skor Bola Juvēntus Vs Fìorēntìna 30 Aprìl 2015, Prēdìksì Juvēntus Vs Fìorēntìna 30 Aprìl 2015, dan kalì ìnì Boabēt.com sēlaku Agēn Judì Onlìnē mēngajak anda bērmaìn pada kompētisi kalì ìnì. Boabēt.com kēmbalì lagì akan bērbagì […]

Genre: Uncategorized

Related
Comments WOULD YOU LIKE TO COMMENT ?