There are currently 2793 movies on our website.

Prediksi Bola Arsenal Kontra Chelsea 26-4-2015

0
( High Quality )

Prediksi Bola Arsenal Kontra Chelsea 26-4-2015

 

prediksi-bola-arsenal-kontra-chelsea-26-4-2015

Prediksi Bola – Prēdìksì Arsēnal Vs Chēlsēa Lìga ìnggrìs 26 Aprìl 2015 Nantì Malam, Prēdìksì Skor Arsēnal Vs Chēlsēa, Prēdìksì Lìga ìnggrìs Arsēnal Vs Chēlsēa laga sēru mìnggu ìnì pērtarungan antara Arsēnal Vs Chēlsēa akan salìng mēngadu tak tìk dan kēmatangan stratēgì dalam pērhēlatan Lìga ìnggrìs, Jadwal jam tayang Arsēnal Vs Chēlsēa juga tēlah dìtētapkan sēbagaìmana ìnfo yang dìdapatkan Bolaonē bahwa pērtandìngan tanggal 26 Aprìl 2015 antara Arsēnal Vs Chēlsēa akan dìsìarkan sēcara langsung darì ēmìratēs Stadìum (London) Olēh SCTV pada pukul 21:30 Wìb.

Prēdìksì Arsēnal Vs Chēlsēa tìm tuan rumah Arsēnal wajìb jaga gēngsì agar tìdak mēndapat malu dìkandang sēndìrì. Dìmana pada pērtandìngan sēbēlumnya Arsēnal mēmìlìkì catatan mēnang tìpìs darì Burnlēy dēngan skor 0-1 dìkandang darì Burnlēy yang mēmbuat Arsēnal tērus mēnēmpēl kētat dì pērìngkat kē 2 klasēmēn sēmēntara dēngan nìlaì 66 poìn darì 32 kalì pēnampìlan nya, catatan darì lìma kalì pērtandìngan tērakhìr Arsēnal amat sēmpurna dēngan mēraìh sēmua lìma kēmēnangan bēruntun.

Bursa Arsēnal Vs Chēlsēa bìsa dìpastìkan tìm tamu Chēlsēa Tēlah mēnyìapkan pērforma dan stratēgì tērbaìknya untuk mēnghadapì tuan rumah Chēlsēa jìka kìta lìhat pada pērtandìngan sēbēlumnya mēnang darì Manchēstēr Unìtēd dēngan skor 1-0 dìkandang sēndìrì yang mēmbuat Chēlsēa amat kokoh bērada dì puncak klasēmēn sēmēntara dēngan nìlaì 76 poìn darì 32 kalì pēnampìlan nya, catatan darì lìma kalì pērtandìngan tērakhìr Chēlsēa amat bagus dēngan ēmpat kalì mēnang bēruntun dan sēkalì ìmbang.

Bērìkut kamì tampìlkan Prēvìēw Arsēnal Vs Chēlsēa data statìstìk kēdua kēsēbēlasan darì Klasēmēn, Hēad to Hēad, Startìng Lìnē Up hìngga Bursa Taruhan yang tēlah dìrangkum dalam Prēdìksì Arsēnal Vs Chēlsēa 26 Aprìl 2015.

Prediksi Bola Arsenal Kontra Chelsea 26-4-2015

 

Hēad to Hēad Arsēnal VS Chēlsēa : 051014 CHē 2 – 0 ARS 220314 CHē 6 – 0 ARS 241213 ARS 0 – 0 CHē 301013 ARS 0 – 2 CHē 200113 CHē 2 – 1 ARS

Lìma Pērtandìngan Tērakhìr Arsēnal : 180415 RēA 1 – 2 ARS 110415 BUR 0 – 1 ARS 040415 ARS 4 – 1 LìV 210315 NēW 1 – 2 ARS 180315 MON 0 – 2 ARS

Lìma Pērtandìngan Tērakhìr Chēlsēa : 180415 CHē 1- 0 MNU 120415 QPR 0 – 1 CHē 040415 CHē 2 -1 STO 220315 HUL 2 – 3 CHē 150315 CHē 1 – 1 SOT

Prēdìksì Susunan Pēmaìn Arsēnal vs Chēlsēa Arsēnal : W Szczēsny, P. Mērtēsackēr, L. Koscìēlny, C. Chambērs, K. Gìbbs, A. Ramsēy, M. Özìl, S. Cazorla, A. Sanchēz, D. Wēlbēck, O. Gìroud. Chēlsēa : T. Courtoìs, Azpìlìcuēta, John Tērry, Gary Cahìll, ìvanovìc, Matìc, C. Fabrēgas, ēdēn Hazard, Oscar, Wìllìan, D. Costa.

Pasaran HANDìCAP = 0 : 14 OVēRUNDēR = 2 14 PRēDìKSì WìN = 50% : 50%

Prēdìksì Arsēnal Vs Chēlsēa Lìga ìnggrìs 26 Aprìl 2015 Nantì Malam Arsēnal 2 – 1 Chēlsēav

Terima Kasih Telah Membaca Prediksi Bola Arsenal Kontra Chelsea 26-4-2015

Daftar Gratis Bos, Dapat Bonus Juga Lo...

Description 3 years
Prediksi Bola Arsenal Kontra Chelsea 26-4-2015

Prediksi Bola Arsenal Kontra Chelsea 26-4-2015   Prediksi Bola – Prēdìksì Arsēnal Vs Chēlsēa Lìga ìnggrìs 26 Aprìl 2015 Nantì Malam, Prēdìksì Skor Arsēnal Vs Chēlsēa, Prēdìksì Lìga ìnggrìs Arsēnal Vs Chēlsēa laga sēru mìnggu ìnì pērtarungan antara Arsēnal Vs Chēlsēa akan salìng mēngadu tak tìk dan kēmatangan stratēgì dalam pērhēlatan Lìga ìnggrìs, Jadwal jam […]

Genre: Uncategorized

Related
Comments WOULD YOU LIKE TO COMMENT ?