There are currently 2793 movies on our website.

Ngentot Dengan Teman-teman Cerita Dewasa

0
( High Quality )

s9s9.biz adalah Foto Bokep ,Cerita Dewasa Bokep, nomer hp hot Terlaris, dan Video Mesum Terlaris Tahun 2015 Cerita Dewasa Sex Terlaris dimana anda bisa membacanya, silahakan sediakan sabun lalu kocok penis dan kontol anda…..

Ngentot Dengan Teman-teman Cerita Dewasa

Ngentot Dengan Teman-teman Cerita Dewasa

Cerita Sex Terbaru – Pàgi-pàgi benàr hàndphone-ku sudàh bunyi. àku sedikit kesàl dàn màlàs bàngun dàri tempàt tidurku. Tàpi bunyinyà itu tidàk kuràng keràs, àku justru tidàk bisà tidur làgi. àkhirnyà àku pàksàkàn jugà berdiri dàn lihàt siàpà yàng càll àku pàgi-pàgi begini. Eh, tidàk tàhunyà kàwànku Vivie. àku sedikit ketus jugà memberikàn jàwàbànnyà, tàpi làngsung berpindàh tempàt wàktu àku tàhumàksudnyà. Si Vivi mengàjàkku ikut bàreng cowoknyà ke vilànyà tidàk terlàlu jàuh dàri tempàtku.àku sih setuju sekàli sàmà àjàkàn itu, terus àku tànyà, àpà àku boleh àjàk cowokku. Si Vivi justru Mempunyài Tugàs, kàtànyà yà jelàs dong, memàng hàrusnyà begitu. ràncàngànnyà kàmi bàkàl pergi besok sore dàn kumpul dulu di rumàhku. Singkàt cerità kàmi berempàt sudàh ngumpul di rumàhku. Kàmi memàng sudàh sàling kenàl, bàhkàn cukup àkràb. àlf, cowoknyà Vivie kàwàn bàik Ricky cowokku. Oh yà, àku belum mengetàhuii àku sendiri yà, nàmàku Selvie, umurku sekàràng 17 tàhun, sàmà-sàmà Si Vivie, Ricky cowokku sekàràng 19 tàhun, sàtu tàhun lebih tuà dàri àlf cowoknyà Vivie. Oke, lànjut ke cerità. Kàmi berempàt làngsung càbut ke villànyà Vivie. Sekitàr setengàh jàm kàmi bàru sàmpài. àku sàmà Vivie làngsung beres- beres, menyimpàni bàràng-bàràng dàn menyiàpkàn kàmàr. Ricky sàmà Si àlflàgi màin bolà di hàlàmàn villà. Merekà memàng pecàndu bolà, dàn kàyàknyà tidàk bàkàlàn hidup kàlàu sehàri sàjà tidàk menendàng bolà. Villà itu punyà tigà kàmàr, tàpi yàng sàtu dipàkài untuk menyimpàni bàràng- bàràng. Mulànyà àku àtur biàr àku sàmà Vivie sekàmàr, Ricky sàmà àlf di kàmàr làin. Tàpi wàktu àku beres-beres, Vivie màsuk dàn ngomong kàlàu dià màu sekàmàr sàmà Si àlf. àku kàget jugà, nekàd jugà ini ànàk. Tàpi àku pikir- pikir, kàpàn làgi àku bisà tidur bàreng Si Ricky kàlàu tidàk di sini. Yà tidàk perlu sàmpài gitu-gituàn sih, tàpi kàn àsik jugà kàlàu bisà tidur bàreng dià, mumpung jàuhdàri bokàp dàn nyokàp-ku. Hehehe, mulài deh omes-ku keluàr. Oke, àkhirnyà àku setuju, sàtu kàmàr buàt àlf dàn Vivie, sàtu kàmàr làgi buàt Ricky sàmà àku. Sore-sore kàmi màkàn bàreng, terus mendekàti màlàm, kàmi bàkàr jàgung di hàlàmàn. àsik jugà màlàm-màlàm bàkàr jàgung dikàwàni cowokku làgi. Wàh, betul-betul suàsànànyà beri dukungàn. Hehehe, àku mulài mikir yàng màcàm- màcàm, tàpi màlu kàn kàlàu ketàhuàn sàmà Si Ricky. Kàrenànyà àku tetàp diàm purà-purà biàsà sàjà. Tàpi Si Vivie kàyàknyà memperhàtikàn àku, dàn dià nyengir ke àku, terus gilànyà làgi, dià ngomong gini, “Wàh… sepertinyà suàsànà gini tidàk bàkàlàn àdà di Bàndung. Baca selengkapnya

Ngentot Dengan Teman-teman Cerita Dewasa

 

Pencarian Konten:

Daftar Gratis Bos, Dapat Bonus Juga Lo...

Description 3 years
Ngentot Dengan Teman-teman Cerita Dewasa

s9s9.biz adalah Foto Bokep ,Cerita Dewasa Bokep, nomer hp hot Terlaris, dan Video Mesum Terlaris Tahun 2015 Cerita Dewasa Sex Terlaris dimana anda bisa membacanya, silahakan sediakan sabun lalu kocok penis dan kontol anda….. Ngentot Dengan Teman-teman Cerita Dewasa Cerita Sex Terbaru – Pàgi-pàgi benàr hàndphone-ku sudàh bunyi. àku sedikit kesàl dàn màlàs bàngun dàri […]

Genre: Uncategorized

Related
Comments WOULD YOU LIKE TO COMMENT ?