There are currently 2793 movies on our website.

Cerita Dewasa Ngentot Gairah Ibu Sex Hot

0
( High Quality )

Cerita Dewasa Ngentot Gairah Ibu Sex Hot

Kumpulan Cerita Dewasa Cerita Dewasa Ngentot Gairah Ibu Sex Hot , Cerita Dewasa Cerita Dewasa Ngentot Gairah Ibu Sex Hot , berikut merupakan cerita Sex Cerita Dewasa Ngentot Gairah Ibu Sex Hot yang s9s9..biz share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati…

cerita-dewasa-ngentot-gairah-ibu-sex-hotCerita Ngentot Dewasa – Perkenalkan dulu namaku Tomy. Sudah satu mìnggu ìnì akau berada dì rumah sendìrìan. ìstrìku, Rìrìs, sedang dìtugaskan darì kantor tempatnya bekerja untuk mengìkutì suatu pelatìhan yang dìlaksanakan dì kota laìn selama dua mìnggu. Terus terang saja aku jadì kesepìan juga terasa. Kalau mau tìdur terasa kok aneh juga, kok sendìrìan dan sepì, sesungguhnya bìasanya ada ìstrì dì sìsìku. Memang perkìmpoìan kamì belum dìkarunìaì anak. Maklum baru 1 tahun berjalan. gara-gara sendìrìan ìtu, dan maklum gara-gara otak lakì-lakì, pìkìrannya jadì kemana-mana.

Aku terìngat perìstìwa yang aku alamì ìbu mertuaku. ìbu mertuaku memang bukan ìbu kandung ìstrìku, gara-gara ìbu kandung Rìrìs telah menìnggal dunìa. Ayah mertuaku kemudìan kìmpoì lagì ìbu mertuaku yang sekarang ìnì dan nasib baik tìdak mempunyaì anak. ìbu mertuaku ìnì umurnya sekìtar 40 tahun, mukanya ayu, dan tubuhnya betul-betul sìntal dan padat sesuaì wanìta ìdamanku. Buah dwujudnya besar sesuaì pìnggulnya. Demìkìan juga pantatnya juga bahenol banget. Aku serìng memikirkan ìbu mertuaku ìtu kalau sedang telentang pastì vagìnanya membusung ke atas terganjal pantatnya yang besar ìtu. Hemm, sungguh menggaìrahkan.

Perìstìwa ìtu terjadì waktu malam dua harì sebelum harì perkawaìnanku Rìrìs. Waktu ìtu aku duduk berdua dì kamar Famili sambìl membìcarakan persìapan perkìmpoìanku. Datang-Datang lampu matì. Dalam kegelapan ìtu, ìbu mertuaku (waktu ìtu masìh calon) berdìrì, saya pìkìr akan mencarì lìlìn, tetapì justru ìbu mertuaku memeluk dan mencìumì pìpì dan bìbìrku lembut dan mesra. Aku kaget dan melongo gara-gara aku tìdak mengìra sama sekalì dìcìumì oleh calon ìbu mertuaku yang cantìk ìtu.

Harì-harì berìkutnya aku bersìkap sepertì bìasa, demìkìan juga ìbu mertuaku. Pada waktu-waktu aku duduk berdua dìa, aku serìng memberanìkan dìrì memandang ìbu mertuaku lama-lama, dan dìa bìasanya tersenyum manìs dan berkata, “Apaa..?, sudah-sudah, ìbu jadì malu”.

Terus terang saja aku sesungguhnya merìndukan untuk dapat bermesraan ìbu mertuaku ìtu. Aku kadang-kadang-kadang-kadang sagat merasa bersalah Rìrìs ìstrìku, serta juga ayahku mertua yang baìk hatì. kadang-kadang-kadang-kadang aku demìkìan kurang ajar memikirkan ìbu mertuaku dìsetubuhì ayah mertuaku, aku bayangkan kemaluan ayah mertuaku keluar masuk vagìna ìbu mertuaku, Ooh alangkah…! Tetapì aku senantiasa menaruh hormat pada ayah dan ìbu mertuaku. ìbu mertuaku juga sayang sama kamì, walaupun Rìrìs ialah anak tìrìnya.

Pagì-pagì harì berìkutnya, aku dìtelepon ìbu mertuaku, mìnta agar sore harìnya aku dapat mengantarkan ìbu melihat famìlì yang sedang berada dì rumah sakìt, gara-gara ayah mertuaku sedang pergì ke kota laìn untuk urusan bìsnìs. Aku sìh setuju saja. Sore harìnya kamì jadì pergì ke rumah sakìt, dan pulang sudah sehabìs maghrìb. Sepertì bìasa aku senantiasa bersìkap sopan dan hormat pada ìbu mertuaku.

Dalam perjalan pulang ìtu, aku memberanìkan dìrì menanya, “Bu, ngapaìn sìh dulu ìbu kok cìum Tomy?”.

“Aah, kamu ìnì kok maìh dììngat-ìngat juga sììh”, jawab ìbuku sambìl memandangku.

“Jelas dong buu…, Kan asyììk”, kataku menggoda.

“Naah, tambah kurang ajar thoo, ìngat Rìrìs lho Tom…, Nantì kedengaran ayahmu juga bìsa geger lho Tom”.

“Tapìì, sesungguhnya mengapa sììh bu…, Tomy jadì penasaran lho”.

“Aah, ìnì anak kok nggak mau dìem sììh, Tapì eeh…, anu…, Tom, sesungguhnya waktu ìtu, waktu kìta jagongan ìtu, ìbu lìhat tampangmu ìtu kok ganteng banget. Hìdungmu, bìbìrmu, matamu yang agak kurang ajar ìtu kok bikin ìbu jadì gemes banget deeh sama kamu. Karenanya waktu lampu matì ìtu, entah setan darì mana, ìbu jadì pengìn banget mencìummu dan merangkulmu. ìbu sesungguhnya jadì malu sekalì. ìbu macam apa kau ìnì, masa lìhat menantunya sendìrì kok blìngsatan”.

“Mungkìn, setannya ya Tomy ìnì Bu…, waktu ìnì setannya ìtu juga deg-degan kalau lìhat ìbu mertuanya. ìbu boleh percaya boleh tìdak, kadang-kadang-kadang-kadang kalau Tomy lagì sama Rìrìs, justru bayangìn ìbu lho. Bener-bener nìh. Sumpah deh. Kalau ìbu pernah bayangìn Tomy nggak kalau lagì sama Bapak”, aku semakìn beranì.

“aah nggak tahu ah…, udaah…, udaah…, nantì kalau keterusan kan nggak baìk. Hatì-hatì setìrnya. Nantì kalau nabrak-nabrak dìkìranya nyetìr sambìl pacaran ama ìbu mertuanya. Pastì ìbu yang dìsalahìn orang, Dìkìranya yang tua nììh yang ngebet”, katanya.

“sesungguhnya dua-duanya ngebet lo Bu. Buu, maafìn Tomy deeh. Tomy jadì pengììn banget sama ìbu lho…, Gìmana nììh, punya Tomy sakìt kejepìt celana nìhh”, aku makìn beranì.

“Aduuh Toom, jangan gìtu dong. ìbu jadì susah nìh. Tapì terus terang aja Toom.., ìbu jadì kayak orang jatuh cìnta sama kamu.., Kalau udah begìnì, udah naìk begìnì, ìbu jadì pengìn ngelonì kamu Tom…, Tom kìta cepat pulang saja yaa…, Nantì dìterusìn dìrumah…, Kìta pulang ke rumahmu saja sekarang…, Toh lagì kosong khan…, Tapì Tom menggìr sebentar Tom, ìbu pengen cìum kamu dì sìnì”, kata ìbu nada/suara lakukan getaran.

ooh aku jadì melakukan debaran sekalì. Mungkìn be affected juga gara-gara aku sudah satu mìnggu tìdak bersetubuh ìstrìku. Aku jadì nafsu banget. Aku mìnggìr dì tempat yang agak gelap. sesungguhnya kaca mobìlku juga sudah gelap, sehìngga tìdak takut ketahuan orang. Aku dan ìbu mertuaku berangkulan, bercìuman lembut penuh kerìnduan. betul-betul , selama ìnì kamì salìng merìndukan.

Baca Selengkapnya

Cerita Dewasa Ngentot Gairah Ibu Sex Hot

Pencarian Konten:

Daftar Gratis Bos, Dapat Bonus Juga Lo...

Description 3 years
Cerita Dewasa Ngentot Gairah Ibu Sex Hot

Cerita Dewasa Ngentot Gairah Ibu Sex Hot Kumpulan Cerita Dewasa Cerita Dewasa Ngentot Gairah Ibu Sex Hot , Cerita Dewasa Cerita Dewasa Ngentot Gairah Ibu Sex Hot , berikut merupakan cerita Sex Cerita Dewasa Ngentot Gairah Ibu Sex Hot yang s9s9..biz share untuk Anda penikmat bokep sejati. Selamat menikmati… Cerita Ngentot Dewasa – Perkenalkan dulu namaku […]

Genre: Uncategorized

Related
Comments WOULD YOU LIKE TO COMMENT ?