There are currently 2793 movies on our website.

Berita Bola Player Ini Ingin Hengkang Dari Real Madrid?

0
( High Quality )

 Berita Bola Player Ini Ingin Hengkang Dari Real Madrid?

 berita-bola-player-ini-ingin-hengkang-dari-real-madrid

Berita Bola – ìkēr Casìllas dìkabarkan ìngìn pìndah kē Prēmìēr Lēaguē dan lakukan bēlaan Club London Utara, Arsēnal, andaì ìa mēmang dìpaksa pērgì darì Rēal Madrìd dì akhìr musìm kompētìsì kalì ìnì, bērbasickan laporan yang dìturunkan olēh Thē Sun.

Sang kìpēr yg tērlēbih dahulu dìsēbutkan tēngah bērada dì bawah gēncētan, usaì ìa bērulang kalì mēndapat cēmooh dan krìtìk darì mēdìa sērta fans, digara-garakan tunjukkan pēnurunan pēnampilan dì bēbērapa musìm Buntutnya.

Dìtambah lagì, Madrìd sēnantiasa dìkaìtkan kìpēr Manchēstēr Unìtēd, Davìd dē Gēa, yang infonya sìap mēnggantìkan sang kaptēn dì bawah mìstar gawang Los Blancos. Club bahkan tak ragu mēmbujuk Casìllas untuk mēngakhìrì pērjanjiannya, yang sējatìnya masìh tērsìsa dua tahun, lēbìh cēpat dì musìm panas ìnì.

Sìtuasì ìnì tēntu bakal bērguna bagì Arsēnal. Club asuhan Arsēnē Wēngēr tērsēbut mēmang tēngah mēncarì kìpēr anyar, Sētēlah Wojcìēch Szczēsny tunjukkan pēnurunan pēnampìlan dan posìsìnya dìgantìkan olēh Davìd Ospìna.

Daftar Gratis Bos, Dapat Bonus Juga Lo...

Description 3 years
Berita Bola Player Ini Ingin Hengkang Dari Real Madrid?

 Berita Bola Player Ini Ingin Hengkang Dari Real Madrid?   Berita Bola – ìkēr Casìllas dìkabarkan ìngìn pìndah kē Prēmìēr Lēaguē dan lakukan bēlaan Club London Utara, Arsēnal, andaì ìa mēmang dìpaksa pērgì darì Rēal Madrìd dì akhìr musìm kompētìsì kalì ìnì, bērbasickan laporan yang dìturunkan olēh Thē Sun. Sang kìpēr yg tērlēbih dahulu dìsēbutkan […]

Genre: Uncategorized

Related
Comments WOULD YOU LIKE TO COMMENT ?