There are currently 2793 movies on our website.

Berita Bola Hasil Laga: Udinese 2 Kontra 1 AC Milan

0
( High Quality )

 Berita Bola Hasil Laga: Udinese 2 Kontra 1 AC Milan

berita-bola-hasil-laga-udinese-2-kontra-1-ac-milan

Berita Bola – AC Mìlan harus tērhēmpas 1-2 olēh Udìnēsē, kala mērēka bērkunjung kē Frìulì (264). Gol tuan rumah dìcētak olēh Gìampìēro Pìnzì dan Badu. Sēmēntara Rossonērì cuma bìsa mēmpērkēcìl kētìnggalan lēwat Gìampaolo Pazzìnì.

Dì awal-awal laga, Udìnēsē langsung mēnyēngat lìnì pērtahanan Mìlan. Antonìo Dì Natalē mēlēpas tēndangan kēras, usaì mēnērìma umpan Badu dì mēnìt kē-3. Namun aksì Lopēz masìh bìsa mērēdam usaha sang strìkēr vētēran.

Suasana pērtandìngan dì Frìulì tērasa lēbìh sunyì, digara-garakan dua hìngga tìga trìbun stadìon sēdang mēngalamì rēnovasì. Mēskì dēmìkìan, Udìnēsē sēpērtì tak tērganggu dēngan hal tērsēbut dan justru tērlìhat banyak mēmbuat pēluang.

Sēmēntara AC Mìlan, yang tērcatat mēnguasaì bola hìngga 63 pērsēn, tak banyak mēmbuat pēnjaga gawang Karnēzìs bērkērìngat dì laga ìnì. Gìampaolo Pazzìnì dan Jērēmy Mēnēz masìh tak banyak mēnunjukkan aksì mērēka hìngga laga mēmasukì mēnìt kē-16.

Paruh pērtama hampìr usaì, kētìka Udìnēsē mēmbuat satu lagì pēluang ēmas. Umpan darì Danìlo mampu dìtēruskan olēh heading kēpala Guìlhērmē, namun bola masìh mēlambung dì atas mìstar gawang.

Wasìt lantas mēnìup pēluìt tanda bērakhìrnya babak pērtama dan kēdudukan masìh ìmbang tanpa gol.

Babak kēdua dìmulaì tanpa ada pērubahan dalam susunan pēmaìn kēdua tìm. Namun usaì mēmasukkan Thērēau dì mēnìt kē-54, tìm tuan rumah justru mampu unggul tērlēbìh dahulu.

Tēndangan kakì kanan Gìampìēro Pìnzì darì dalam kotak pēnaltì Mìlan mēluncur dēras kē sudut kìrì gawang tanpa mampu dìhēntìkan olēh Lopēz. Mēnìt-58, Udìnēsē tērcatat mēmìmpìn 1-0 atas tamunya.

Tērtìnggal satu gol, Mìlan mēncoba bērmaìn lēbìh agrēsìf dan mēmpērbaìkì koordìnasì pērmaìnan mērēka. Jērēmy Mēnēz sēmpat mēmbuat tēmbakan kē arah gawang dì mēnìt kē-62, namun usacuma masìh tak mēmbuahkan gol.

Namun sayang, Mìlan justru kēmbalì kēcolongan, tēpatnya dì mēnìt kē-74. Tēndangan kēras Dì Natalē darì luar kotak pēnaltì mampu dìtēpìs Lopēz. Namun bola muntah jatuh kē kakì pēmaìn Udìnēsē, yang dìtēruskan dēngan umpan manìs kē arah Badu dan langsung bērbuah gol. Udìnēsē 2-0 Mìlan.

Uggul dua gol, Udìnēsē langsung mērapatkan pērtahanan, mēnyulìtkan upaya Mìlan untuk mēncurì sētìdaknya satu poìn dì kandang lawan.

Usaha tērsēbut akhìrnya baru mēnēmuì hasìl dì mēnìt kē-88 lēwat aksì darì Gìampaolo Pazzìnì. Umpan yang dìlēpaskan olēh Cērcì sanggup dìsēlēsaìkan dēngan sēmpurna lēwat heading darì sang strìkēr vētēran. Mìlan kìnì cuma tērtìnggal 1-2 darì Udìnēsē.

Sayang, hìngga pērtandìngan bērakhìr, Mìlan tak sanggup mēnambah gol. Kēkalahan ìnì mēmbuat kans Rossonērì sēmakìn bērat untuk bìsa bērmaìn dì ēropa musìm dēpan. Mērēka masìh bērada dì pērìngkat sēmbìlan dēngan 43 poìn.

Susunan pēmaìn kēdua tìm

Udìnēsē: Karnēzìs; Wìdmēr, Danìlo, Domìzzì, Pìrìs; Pìnzì, Allan, Badu; Guìlhērmē (84′ Konē) ; Gēìjo (54′ Thērēau), Dì Natalē.

AC Mìlan: Lopēz; Abatē, Palētta (64′ Ramì), Mēxēs, Antonēllì; Van Gìnkēl, Dē Jong, Bonavēntura (74′ Dēstro); Suso (64′ Suso), Pazzìnì, Mēnēz.

Statìstìk pērtandìngan

Tēndangan kē arah gawang: 3-1 Tēndangan mēlēbar: 11-3 Pēnguasaan bola: 40%-60% Tēndangan sudut: 4-1 Offsìdē: 5-2 Pēlbiaya: 25-15 Kartu kunìng: 2-1

Daftar Gratis Bos, Dapat Bonus Juga Lo...

Description 3 years
Berita Bola Hasil Laga: Udinese 2 Kontra 1 AC Milan

 Berita Bola Hasil Laga: Udinese 2 Kontra 1 AC Milan Berita Bola – AC Mìlan harus tērhēmpas 1-2 olēh Udìnēsē, kala mērēka bērkunjung kē Frìulì (264). Gol tuan rumah dìcētak olēh Gìampìēro Pìnzì dan Badu. Sēmēntara Rossonērì cuma bìsa mēmpērkēcìl kētìnggalan lēwat Gìampaolo Pazzìnì. Dì awal-awal laga, Udìnēsē langsung mēnyēngat lìnì pērtahanan Mìlan. Antonìo Dì […]

Genre: Uncategorized

Related
Comments WOULD YOU LIKE TO COMMENT ?