There are currently 2793 movies on our website.

Azzura Yang Nikmat Cerita Dewasa

0
( High Quality )

 

Azzura Yang Nikmat Cerita Dewasa

s9s9.biz adalah Foto Bokep ,Cerita Dewasa Bokep, nomer hp hot Terlaris, dan Video Mesum Terlaris Tahun 2015 Cerita Dewasa Sex Terlaris dimana anda bisa membacanya, silahakan sediakan sabun lalu kocok penis dan kontol anda…..

azzura-yang-nikmat-cerita-dewasa

Cerita Sex Terbaru – àku pun tàk tàhu màcàmànà àku boleh terpikàt wànità ini. semuànyà bermulà bilà membongkàr e-màilku dàn menerimà sàlàm perjumpààn dàri seseoràng yàng mempunyài nàmà àzurrà. Hàmpir setiàp minggu àku menerimà e-màil dàrinyà.sesudàh duà bulàn, jàlinàn cintà màyà kàmi semàkin hebàt. àku kemudiànnyà menerimà duà keping gàmbàr sepàruh bogel dàrinyà. àzurrà memberitàhu itulàh dirinyà. Nàmun àku sedikit kecewà kerànà mukànyà dihitàmkàn. Mànà mungkin àku tàhu siàpà dià sesungguhnyà. Melihàt gàmbàrnyà àku dàpàt memikirkàn bentuk tubuhnyà yàng luàr biàsà itu, sepàsàng buàh dwujudnyà àgàk besàr dàn mengkàl puting nyà yàng mempunyài wàrnà coklàt kemeràh-meràhàn itu cukup memberàhikàn àku.. àzurrà jugà turut menceritàkàn hàl peribàdinyà pàdàku. Kàtànyà dià senàntiàsà ditinggàlkàn keseoràngàn.. Suàminyà àsyik out-stàtion tugàs. Bilà bàlik terus màin.. Lepàs tu tidur. Bulàn ketigà tekà-teki siàpà àzurrà terjàwàb. Dià memintà àku berjànji tidàk àkàn mendedàhkàn identitinyà pàdà sesiàpà juà. Ketikà itu isteriku pulàng bercuti dikàmpung ànàk-ànàkku. àlàngkàh terkejutnyà àku bilà gàmbàr pàling bàru àtàu bisà dikàtàkàn bàru sàjà dibuàtnyà mendedàhkàn siàpà àzurrà sesungguhnyà! Dià jugà memberi nombor hàndphonenyà. Rupà-rupànyà àzurrà iàlàh izà.. Jiràn Dibàgiàn rumàhku, sudàh bersuàmi dàn mempunyài duà oràng ànàk berusià limà dàn duà tàhun. Hàizà seoràng guru mànàkàlà suàminyà bekerjà disektor swàstà. Wàlàupun bàru sembilàn bulàn kàmi berjiràn nàmun dià àgàk peràmàh terlebih kepàdà isteriku berbànding suàminyà yàng pendiàm. àku làngsung menghubunginyà. “You ni serious ke..?” tànyàku. “Yes.. i betul-betul ni. senàntiàsà i melàncàp.. Bàyàngkàn you!” selàmbà dià memberikàn jàwàbàn. Dià memberitàhu suàminyà kini berkursus diKL. Pàtutle làmà tàk nàmpàk.. inilàh peluàng yàng ku tunggu-tunggu untuk menjàmàh tubuhnyà. àku mencàdàngkàn kàmi bertemu màlàm ini. “Kàt rumàh i.. Boleh?” usulnyà. àku setuju sàhàjà. Lewàt màlàm itu àku menyelinàp màsuk kerumàhnyà melàlui pintu belàkàng yàng dibiàrkànnyà sedikit renggàng.. Terpegun àku seketikà melihàt tubuhnyà yàng cumà dibàluti bàju tidur nipis wàrnà putih jenàmà Victorià Secret dàn ke-2-duà bàhàgiàn sulitnyà bersàlut brà dàn underweàr wàrnà hitàm. Jelàs kelihàtàn bàhàgiàn-bàhàgiàn yàng terbonjol itu.. izà terus memelukku. àku làngsung membàlàs pelukànnyà. àku menyentuh pipinyà hidungku. Licin dàn lembut. Perlàhàn-làhàn àku mengucup bibirnyà. Dià màsih kàku dàn àgàk màlu. àku mulà mengulum lidàhnyà dàn menghisàpnyà perlàhàn-làhàn sàmbil meràngkul lehernyà. àku teràsà ombàk dwujudnyà kencàng bilà àku semàkin membuàt jàdi ràpàt bàdànku. Ràngkulàn kemàs àku longgàrkàn àgàr tàngànku dàpàt meràmàs-ràmàs buàh dwujudnyà. Meràsàkàn dià hàmpir terjàtuh izà làntàs menàngkis tubuhku dàn memberi isyàràt màsuk didàlàm bilik tengàh. Mungkin dià tàkut ànàknyà àkàn tersedàr. bersàhàjà àku beri dukungànnyà sàmbil mulutku mengulum bibirnyà sehinggà sàmpài didàlàm bilik. Entàhlàh mengàpà, àku begitu beràni buàt begitu.. àku rebàhkàn izà di àtàs tilàm yàng empuk itu. àku terus membuàt jàdi ràpàt mulut ku telingànyà sàmbil berbisik, “Màlàm ini iàlàh màlàm untuk kità berduà..!!”. Kucupàn demi kucupàn dàn tàngàn àku mulà menjàlàr di dàdà izà. Boleh tàhàn besàr, memàng pàdàt dàn hebàt. àku meràmàs-meràmàs buàh dwujudnyà yàng màsih dibàluti coli sàmbil mengulum lidàhnyà. izà membàlàs kulumànku. Baca selengkapnya

Azzura Yang Nikmat Cerita Dewasa

 

Pencarian Konten:

Daftar Gratis Bos, Dapat Bonus Juga Lo...

Description 3 years
Azzura Yang Nikmat Cerita Dewasa

  Azzura Yang Nikmat Cerita Dewasa s9s9.biz adalah Foto Bokep ,Cerita Dewasa Bokep, nomer hp hot Terlaris, dan Video Mesum Terlaris Tahun 2015 Cerita Dewasa Sex Terlaris dimana anda bisa membacanya, silahakan sediakan sabun lalu kocok penis dan kontol anda….. Cerita Sex Terbaru – àku pun tàk tàhu màcàmànà àku boleh terpikàt wànità ini. semuànyà […]

Genre: Uncategorized

Related
Comments WOULD YOU LIKE TO COMMENT ?